Tiếng Việt

Khái quát về chúng tôi

(Dịch Vụ Y Tế Cộng Đồng Merri) Merri Health là một tổ chức đa năng đứng hàng đầu trong lãnh vực này, cung cấp nhiều loại dịch vụ y tế và cộng đồng khác nhau cho dân chúng của Merri và các vùng thuộc phiá Bắc của Melbourne.

Merri Health cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau như:

 • Chăm Sóc Cho Người Cao Niên – Các Nhóm Sinh Hoạt Theo Chương Trình Ấn Định
 • Các ngành Y Tế Liên Quan - Chỉnh Ngôn và Luyện Nói cho Ngưòi Lớn Tuổi, Tiểu Đường, Hướng Dẫn về Tiểu Đường, Y Tá Cộng Đồng, Phục Hoạt Trị Liệu , Vật Lý Trị Liệu và Trị Liệu Chân
 • Các Dịch Vụ Dành Cho Người Chăm Sóc
 • Dịch Vụ Quản Lý Trường Hợp
 • Dịch Vụ Dành Cho Trẻ Em – Khoa Thính Học, Phục Hoạt Trị Liệu, Nhi Khoa, Chỉnh Ngôn và Luyện Nói, và Hướng Dẫn Cách Nuôi Dạy Con Cái
 • Tư vấn
 • Nha khoa
 • Các Dịch Vụ Gia Đình kể cả Tư Vấn về Bạo Hành Trong Gia Đình và Tư Vấn Gia Đình cho thân nhân những người nghiện Rượu và Ma túy.
 • Quảng Bá Y Tế
 • Y tế tâm thần – Chương Trình Sinh Hoạt Ban Ngày, Dịch vụ lưu động và trợ giúp cho những người sống trong các Cơ Sở Được Hỗ Trợ
 • Chuơng trình đổi kim và ống chính tại Brunswick và Coburg
 • Chăm sóc thế
 • Hỗ trợ về mặt xã hội
 • Hỗ Trợ và Tư Vấn Cho Nạn Nhân
 • Các dịch vụ dành cho thanh thiếu niên bao gồm Tư Vấn về Ma Tuý và Ruợu Chè, Dịch Vụ Giúp Thanh Thiếu Niên Học Đường, và Hướng Dẫn Y Tế Tình Dục cho thanh thiếu niên gặp khó khăn trong việc học.

Merri Health hoạt động tại 11 địa điểm khác nhau ở Moreland và các vùng thuộc phía Bắc Melbourne. Xin gọi 03 9387 6711 để làm hẹn. một khi quí vị gọi điện thoại, chúng tôi có thể sắp xếp thông ngôn cho quí vị,

Giờ làm việc: 9g sáng – 5g chiều, Thứ Hai - Thứ Sáu

Quí vị phải trả một lệ phí nhỏ cho một số dịch vụ của chúng tôi